Deze pagina afdrukken
08 oktober

Foutje ontdekt in belastingaangifte 2020?

Stel, u verwacht belastinggeld terug over 2020, daarom deed u voor 8 mei 2021 aangifte. Nu ontdekt u nog een foutje. Kunt u dat nog corrigeren? Hoe?

Een foutje is snel gemaakt.
U heeft uw aangifte inkomstenbelasting 2020 voor 8 mei 2021 verstuurd en constateert later dat u een foutje heeft gemaakt, een aftrekpost of inkomsten heeft vergeten. Wat nu?

Nog te herstellen?
Ja, u kunt een fout verbeteren of gegevens aanvullen, zoals vergeten inkomsten en aftrekposten, door opnieuw aangifte te doen. Tip. Hiervoor logt u in op MijnBelastingdienst en gaat u naar Inkomstenbelasting 2020. Vervolgens klikt u op Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen. In het aangifteprogramma kunt u de gegevens vervolgens wijzigen en opnieuw versturen. Let op. Heeft u een fiscale partner en heeft u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdeeld tussen u en uw fiscale partner, dan kunt u de in de aangifte gekozen verdeling tussen u en uw fiscale partner alleen nog maar aanpassen zolang de bezwaartermijn (binnen zes weken na de datum van uw definitieve aanslag) nog niet is verstreken. Bent u te laat, dan wordt het verzoek door de Belastingdienst afgewezen.

Hoelang terug met verbeteren?
U kunt uw aangifte wijzigen ook als u reeds een definitieve aanslag heeft ontvangen. Dit kan tot vijf jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dus ook de aangifte over het jaar 2016, 2017, 2018 en 2019 kunt u op deze manier corrigeren.

Belastingdienst is afgeweken van uw aangifte.
Heeft u een definitieve belastingaanslag ontvangen waarin de Belastingdienst is afgeweken van uw aangifte (er staat dan op de aanslag: “Bij het vaststellen van deze definitieve aanslag is de Belastingdienst afgeweken van uw aangifte over [jaartal]”) en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u tegen deze aanslag bezwaar maken. Dit kan online via online bezwaar (https://bit.ly/3eW50mS) of via een brief. U dient bezwaar te maken binnen zes weken na de datum van de aanslag waarmee u het niet eens bent.

Bent u te laat met het bezwaar?
U kunt een verzoek tot vermindering indienen. Krijgt u gelijk, dan ontvangt u van de Belastingdienst een nieuwe aanslag met de gewijzigde gegevens. Een verzoek tot vermindering kunt u indienen tot vijf jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Een verzoek kunt u via online bezwaar indienen (https://bit.ly/3eW50mS).

U kunt tot vijf jaar nog een fout verbeteren of gegevens aanvullen, zoals inkomsten en aftrekposten, door opnieuw aangifte te doen via MijnBelastingdienst.

 

Bron: tipsenadvies.nl

Gelezen 521 keer