Privacyverklaring

Inleiding
Administratiekantoor Heling neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is Administratiekantoor kantoor Heling?
Administratiekantoor Heling is de eenmanszaak Administratiekantoor Heling, kantoorhoudende te (9411 NR) Beilen aan Molenakkers 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01166717.
Administratiekantoor Heling is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Administratiekantoor Heling de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Administratiekantoor Heling jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Administratiekantoor Heling persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Administratiekantoor Heling voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Administratiekantoor Heling worden bewaard.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, factuuradres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Administratiekantoor Heling heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Administratiekantoor Heling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoor Heling) tussen zit.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

- Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Administratiekantoor Heling over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
- Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij Administratiekantoor Heling. Je kunt verzoeken dat Administratiekantoor Heling je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
- Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Administratiekantoor Heling te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
- Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Administratiekantoor Heling of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
- Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Administratiekantoor Heling te verkrijgen. Administratiekantoor Heling zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
- Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Administratiekantoor Heling je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
- Reactie door Administratiekantoor Heling
Een verzoek kan verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Administratiekantoor Heling zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Administratiekantoor Heling een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Administratiekantoor Heling je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Administratiekantoor Heling verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Administratiekantoor Heling gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
*******[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Administratiekantoor Heling ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Administratiekantoor Heling worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Administratiekantoor Heling worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De cookies die Administratiekantoor Heling gebruikt zijn technische cookies en noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken onderstaande cookies:
Aanbieder: www.administratiekantoorheling.nl
Naam:859368cec72103717a3aad506b589d3f
Functie: Werking van deze website
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Administratiekantoor Heling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Administratiekantoor Heling je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Administratiekantoor Heling jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

  • Molenakkers 23
    9411 NR
    Beilen

  • 0593 52 60 34
    06 41 78 41 09

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.