02 juli

Bezwaar tegen belastingheffing op spaargeld

Het is niet langer nodig om nog een bezwaarschrift in te dienen tegen de belastingheffing over spaargeld. Er komt een aantal proefprocessen waarvan de uitkomst beslissend zal zijn voor de vraag of de box 3-heffing over spaarsaldi al dan niet strijdig is met het eigendomsrecht vastgelegd in een internationaal verdrag.

Belasting op spaargeld?

De Belastingdienst heeft al meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen die zijn gericht tegen de heffing van inkomstenbelasting over spaarsaldi. En er dreigden nog vele bezwaarschriften te volgen. Om deze stortvloed van bezwaarschriften het hoofd te kunnen bieden, is nu besloten er een ‘massaal bezwaar’ van te maken.


Het Besluit, 26.06.2015 (BLKB2015-903M), geldt voor bezwaren waarbij de indiener van het bezwaar stelt dat de belastingheffing over spaarsaldi, artikel 5.2, eerste lid van de Wet IB 2001, naar haar aard in strijd is met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).


Het gaat alleen om bezwaren tegen de box 3-heffing op spaarsaldi als zodanig. Is deze op zichzelf gezien in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het EVRM? De persoonlijke en individuele omstandigheden van de belastingplichtige spelen daarbij geen rol.


De toepassing van de regeling voor ‘massaal bezwaar’ betekent dat als de Belastingdienst in proefprocedures uiteindelijk niet volledig in het gelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtige die géén bezwaarschrift heeft ingediend.
Voorwaarde daarvoor is dat de aanslag op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststond.


Zou u uitsluitend bovenvermelde rechtsvraag aan de orde willen stellen, dan hoeft u dus geen bezwaarschrift meer in te dienen. Als een bezwaarschrift (mede) ziet op een of meer andere geschilpunten, dan moet er uiteraard wel tijdig een bezwaarschrift worden ingediend.


De vraag of de box 3-heffing strijdig is met het beschermde eigendomsrecht zal worden voorgelegd aan de rechter. De uiteindelijke beslissing in hoogste instantie zal gelden voor alle nu al ingediende bezwaarschriften en ook voor alle belastingaanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststonden. U hoeft over deze rechtsvraag geen bezwaarschrift meer in te dienen om uw rechten veilig te stellen.

Gelezen 3143 keer Laatst aangepast op maandag 19 oktober 2015 17:32

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

  • Molenakkers 23
    9411 NR
    Beilen

  • 0593 52 60 34
    06 41 78 41 09

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.