Ondernemers en werknemers met een auto van de zaak gebruiken de zakenauto meestal ook privé. Maar wat nu als dit niet zo is? Met welke verklaringen komt men onder welke voorwaarden dan van de bijtelling af?

Bijtelling wegens privégebruik.
Als u als ondernemer in een auto van de zaak rijdt, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Dat geldt ook voor uw werknemers. Alleen als met de auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, kan men onder de bijtelling uitkomen. U hoeft voor uw werknemers dan ook niets op het loon in te houden. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Iets soortgelijks geldt ook als u of uw personeel over een bestelauto van de zaak beschikt. Kent u al de weg in het fiscale bos vol regels en voorwaarden?

 

Auto van de zaak: werknemer

Verklaring geen privégebruik.
Als uw werknemer in een auto van de zaak rijdt, krijgt hij geen bijtelling als hij niet meer dan 500 km per jaar privé met de auto rijdt. Hij moet dit op verzoek van de fiscus kunnen bewijzen, waarbij een sluitende kilometeradministratie welhaast niet te vermijden is.
U moet de bijtelling verwerken in het loon. Om dit te voorkomen, kan de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ invullen. U weet dan dat de werknemer de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt en hoeft daarom niets in te houden op het loon. Blijkt achteraf dat de werknemer de auto tóch meer dan 500 km privé heeft gebruikt, dan krijgt hij een naheffing en niet u, tenzij u wist dat hij de auto welk degelijk meer privé gebruikte.

 

Auto van de zaak: ondernemer

Rittenregistratie.
Als u zelf een auto van de zaak ter beschikking heeft, kunt u het percentage van de bijtelling niet ten laste van de winst brengen. U kunt geen ‘Verklaring geen privégebruik auto’ gebruiken om onder de bijtelling uit te komen. Wel kunt u in uw voorlopige aanslag rekening houden met het feit dat voor u de bijtelling niet geldt als u de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt. Op deze manier kunt u voorkomen dat u over de bijtelling al in de loop van het jaar belasting betaalt. U zult, net als de werknemer, op verzoek van de inspecteur moeten bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

 

Bestelauto van de zaak: werknemer

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.
Ook nu kan de werknemer aan de bijtelling ontkomen door de bestelauto niet meer dan 500 km privé te gebruiken en kan hij de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ gebruiken. Hij kan echter ook aan de bijtelling ontkomen door de bestelauto helemaal niet, dus geen enkele kilometer, privé te gebruiken. Dit vereist natuurlijk wel een ijzeren discipline. De werknemer kan met u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ invullen.
U hoeft dan vanwege de bijtelling niets in te houden op het loon. Het voordeel van deze verklaring is dat de werknemer ook geen kilometeradministratie hoeft bij te houden. De fiscus controleert eventueel privégebruik fysiek, via waarnemingen onderweg. Wordt de bestelauto toch privé gebruikt, dan volgen er forse boetes.

 

Bestelauto van de zaak: ondernemer

U kunt aan de bijtelling ontkomen door de auto helemaal niet privé te gebruiken. Ook hoeft u dan geen kilometeradministratie bij te houden als u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ invult.

 

Via een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ kunnen u en uw werknemer voorkomen dat belasting betaald moet worden over een bestelauto die helemaal niet privé wordt gebruikt. Rijdt u als ondernemer een personenauto alleen zakelijk, dan is helaas een kilometeradministratie vereist

 

Bron: Tips en Advies

Of u het nou leuk vindt of niet, de inspecteur heeft de bevoegdheid bij u een waarneming ter plaatse te komen doen. Maar dat betekent niet dat u zomaar alles moet goedvinden. In dit artikel gaan wij in op enkele aandachtspunten.


WTP en zichtwaarneming
Vol in bedrijf.
Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is dat de Belastingdienst zich een beeld van een onderneming kan vormen terwijl deze vol in bedrijf is.
Zichtwaarneming.
Inmiddels is er ook een bijzondere vorm van de WTP opgedoken, namelijk de zichtwaarneming. Uit de rechtspraak zijn gevallen bekend van zichtwaarnemingen bij (Chinese) restaurants, tuincentra en sekshuizen.
Het doel van een zichtwaarneming is specifiek om een beeld te krijgen van de juistheid en de volledigheid van de omzetverantwoording en van de administratie. Dit gebeurt o.a. door in eerste instantie anonieme ‘proefaankopen’, die later in de boekhouding worden teruggezocht. Hieraan worden vervolgens conclusies verbonden voor de verdere omzetverantwoording en de administratie.


Vooraf aangekondigd
Schriftelijk.
Een WTP wordt vooraf schriftelijk aangekondigd, waarbij overigens de exacte datum en tijd niet worden genoemd. In uitzonderingsgevallen wordt de waarneming ter plaatse ook wel direct voorafgaand aan de WTP aangekondigd. Let op.U mag volgens de Hoge Raad een WTP niet weigeren omdat uw adviseur er niet bij is.
Alweer een WTP?
Binnen een redelijke termijn kan na de aankondiging en de eerste WTP opnieuw een WTP worden uitgevoerd. Een termijn van een jaar wordt daarbij als redelijk gezien. Het wordt daarentegen als onbehoorlijk gezien om meteen na de aankondiging een WTP uit te voeren, dan lange tijd niets te doen en na een maand of tien weer intensief WTP’s uit te gaan voeren.
Volgens de Nationale Ombudsman voldoet een algemene brief van twee jaar geleden niet als aankondiging voor een WTP.


Tijdens de WTP
Legitimatieplicht.
De medewerkers van de Belastingdienst moeten zich bij de eigenaar of bedrijfsleider legitimeren bij het uitvoeren van een WTP.
Discretie gewenst.
Zij mogen de bedrijfsvoering niet onnodig verstoren. Dit betekent onder meer dat zij zich discreet moeten opstellen en zeker niet met uw klanten mogen gaan ‘babbelen’.
Personeel aanspreken?
De controlerend ambtenaar mag uw personeel rechtstreeks aanspreken als dat nodig is voor identificatie, of als het gaat om de ‘eigen’ dienstbetrekking van deze werknemer.
Let op.
Als de belastingambtenaar vragen heeft over de bedrijfsvoering, moet hij deze aan u stellen. In een geval waarin de fiscus onaangekondigd en zonder tussenkomst van de ondernemer met een werknemer sprak, werd de info als onrechtmatig verkregen bewijs aangemerkt.

Verslaglegging
Schriftelijk verslag.
Van een WTP moet een verslag worden opgemaakt. De rechter staat toe dat meerdere WTP’s en/of zichtwaarnemingen in één verslag worden opgenomen. Let op. Als u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, kunt u het beste meteen (schriftelijk!) reageren. Dit geldt ook, als het verslag wel klopt, maar u meent dat de fiscus zich onredelijk heeft opgesteld.

De Belastingdienst moet vooraf schriftelijk melden dat er een waarneming ter plaatse mogelijk is. Een exacte datum hoeft niet genoemd te worden. Een aankondiging mag niet meer dan één jaar geleden gedaan zijn.

 

Bron: Tips en Advies

Als ondernemer koopt u regelmatig goederen en/of diensten in van andere ondernemers. In beginsel brengen zij aan u btw in rekening die u vervolgens aan hen betaalt. Waarom ligt btw-aftrek niet altijd voor de hand? Wat speelt er?

Aftrek inkoop-btw. Uw leverancier reikt aan u een factuur met btw uit voor aan u verrichte prestaties. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u deze btw aftrekken. Voorwaarden zijn:

 • u beschikt over een factuur van uw leverancier die aan de factuurvereisten voldoet;
 • u gaat de gekochte goederen/diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties;
 • u heeft de goederen/diensten écht ontvangen.


Juiste factuur
Factuurvereisten. U moet van uw leverancier een factuur ontvangen die voldoet aan de wettelijke factuurvereisten. Hiertoe is uw leverancier wettelijk verplicht. Let op. U moet dus als ondernemer kritisch uw inkoopfacturen controleren. Zo moet ondermeer het btw-bedrag en het btw-percentage apart staan vermeld op de factuur.

Recent Besluit. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat onder strikte voorwaarden ook de btw in aftrek mag worden gebracht als de factuur lichte gebreken bevat (06.12.2014, nr. BLKB 2014-704M) .

Zorgvuldigheid van u vereist!
Btw-belaste prestaties. U moet de gekochte goederen en diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties. Als de goederen en diensten worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties of niet-economische activiteiten, is de btw in beginsel niet aftrekbaar.

Daadwerkelijk ontvangen. De door u aangekochte goederen en/of diensten moet u ook echt hebben ontvangen. Heeft u een goed of dienst niet ontvangen, maar ontvangt u wel een factuur met btw, dan is deze btw voor u niet aftrekbaar. Er is aan u immers geen prestatie verricht.

Fraude. Indien aan alle voorwaarden is voldaan om de btw in aftrek te kunnen brengen, maar er sprake is van fraude en u als afnemer wist daarvan of had dat moeten weten, dan is de aftrek van voorbelasting toch niet toegestaan.

Aankoop als ondernemer
Verder is het van belang dat u de goederen/diensten als ondernemer aanschaft. Koopt u de goederen/diensten aan als particulier en dus niet voor uw bedrijf, dan is de btw niet aftrekbaar.

Uitzonderingen. Wettelijk zijn er een aantal uitzonderingen vastgelegd waarvoor u geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Zo heeft u geen recht op btw-aftrek voor eten en drinken dat u ter plaatse, in een horecazaak, nuttigt.

Let op. Dit geldt eveneens als u bijvoorbeeld klanten of sponsors mee uit eten neemt. Deze btw mag u dus niet in aftrek brengen, ondanks dat het een zakelijk etentje is.

Consumptief. Daarnaast kent de btw-wetgeving een uitzondering voor goederen en diensten die een consumptief karakter hebben. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de btw op giften, relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel. Als de uitgaven hiervoor per jaar meer bedragen dan € 227,- exclusief btw per persoon, mag u de btw niet in aftrek brengen.

Ontvangt u een inkoopfactuur met btw, bekijk dan of de factuur voldoet aan de factuurvereisten, u de
goederen en/of diensten daadwerkelijk heeft ontvangen en u de gekochte prestaties gaat gebruiken
voor btw-belaste prestaties. Pas dan heeft u in beginsel recht op aftrek van voorbelasting.

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.