Als u als zzp’er een onderneming heeft, moet u over uw omzet belasting betalen. Maar hoe zit dat met de kosten die u maakt? Kan uw opdrachtgever die onbelast aan u vergoeden, net als bij een werknemer? Hoe gaat dat eigenlijk?

U wordt als zzp’er ingehuurd.
De zakelijke kosten die een zzp’er maakt, kunnen niet belastingvrij vergoed worden door de opdrachtnemer. Deze ontvangt dus altijd een factuur inclusief alle kosten. Deze kosten komen wel in aftrek van de winst, waardoor hetzelfde effect bereikt wordt. U betaalt immers belasting over uw netto-opbrengst. Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw kosten goed specificeert. Zakelijke kosten zijn namelijk aftrekbaar, maar privékosten niet. Daar tussenin zitten de zogenaamde gemengde kosten. Dit zijn zakelijke kosten waarin ook een privé-element zit. Deze kosten zijn deels aftrekbaar.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van uw inkoop. Voor de schilder zijn dit bijvoorbeeld de kosten van de gebruikte verf en de kwasten. Hiervan zijn de kosten dus gewoon aftrekbaar.

Privékosten?
Privékosten zijn niet aftrekbaar, zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang. Zelfs als u van kinderopvang gebruikmaakt vanwege uw werkzaamheden buiten de deur, is dit een privé-uitgave en dus zijn deze kosten niet aftrekbaar. Om u toch in deze kosten tegemoet te komen is de kinderopvangtoeslag uitgevonden.
Gemengde kosten?
Gemengde kosten zijn deels zakelijk, maar kennen ook een privé-element. Denk aan de lunch onderweg naar een klant. U luncht buiten de deur vanwege zakelijke redenen, maar u heeft er ook in privé voordeel van, want u hoeft thuis niet meer te lunchen. Daarom zijn dit soort kosten in beginsel voor 73,5% aftrekbaar. De rest, 26,5%, is niet aftrekbaar, waardoor het voordeel wordt gecompenseerd. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500,- niet in aftrek te brengen.
Tip. Dit is alleen voordeliger als al uw gemengde kosten in een jaar meer dan € 16.981,- bedragen. Dat zal voor de meeste zzp’ers niet het geval zijn.

En de btw dan?
Ook voor de btw geldt dat de btw op zakelijke uitgaven verrekenbaar is met de btw die u over uw omzet afdraagt, maar niet de btw over privé-uitgaven. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat u zelf btw-belaste prestaties levert. Gebruikt u goederen zowel zakelijk als privé, dan is alleen de btw op het zakelijke deel aftrekbaar. Zoals de btw op het fototoestel van de fotograaf, die datzelfde toestel ook wel eens privé gebruikt. Het zakelijk en privégebruik moet u dan zo goed mogelijk schatten.
Let op. Houd in de gaten dat voor de aftrek altijd een factuur vereist is die op naam van uw bedrijf staat.

Niet hetzelfde als ...
De regels voor de btw zijn overigens niet gelijk aan die voor de winstbelasting. Zo is de btw op horeca-uitgaven voor uzelf niet aftrekbaar en dus ook niet voor 73,5%.

Zo houdt u het overzicht ...
Zakelijke kosten zijn dus aftrekbaar en verlagen uw winst, maar dan moet u ze wel aan kunnen tonen. Bonnen dient u dus zorgvuldig te bewaren en in te (laten) boeken, zodat bij het doen van uw aangifte duidelijk is welke zakelijke kosten u gemaakt heeft. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave, ongeacht of u die kosten doorberekent aan uw klant.

Kosten die u doorberekent aan uw klant, behoren tot uw (belaste) omzet. Of u de kosten die u zelf maakte vervolgens ook van uw winst kunt aftrekken, hangt af van de aftrekbaarheid van die kosten. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave.

 

Bron: Tips en Advies

Als uw kind een bedrijf wil starten, kan de financiering hiervan een probleem zijn. Als ervaren ondernemer weet u precies hoe lastig banken soms doen. Hoe kunt u het beste als financier voor de onderneming van uw kind optreden?


Waar gaat het om?


Box 3.
U kunt er natuurlijk voor kiezen uw kind een onderhandse lening te verstrekken. Simpelweg een leningsovereenkomst opmaken en de boel is geregeld. Een nadeel hiervan is dat deze lening onder de vermogensrendementsheffing van box 3 valt. Dit betekent dat u een eventueel verlies niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken.

Onzakelijke lening.
Om dit te voorkomen zou u een dergelijke lening natuurlijk kunnen verstrekken vanuit uw eigen vennootschap of IB-onderneming. Let op. Ook dan is het maar de vraag of een verlies fiscaal in aftrek komt. Omdat u in de regel geen volledig zakelijke leningsvoorwaarden kunt afspreken, kan deze lening worden aangemerkt als onzakelijk. Dan is een afwaardering ten laste van de fiscale winst helaas niet mogelijk.


Samen ondernemen


Financierings-CV.
Een mooi alternatief is de zogenaamde financierings-CV. U richt dan samen met uw kind een commanditaire vennootschap op. U wordt de stille vennoot en uw kind de beherend vennoot. Ter financiering van de onderneming brengt u vervolgens de benodigde gelden in. Tip. U hoeft hiervoor niet naar de notaris.
Plussen en minnen.
Het voordeel van een dergelijke opzet is dat u als vennoot meedeelt in de bedrijfsresultaten. Dus wanneer de onderneming slecht loopt, kunt u een verlies in aanmerking nemen in uw belastingaangifte. Dit verlies is verrekenbaar tegen het progressieve belastingtarief van box 1. De rente-inkomsten voor het verstrekte vermogen worden ook in deze box belast.
Willekeurige afschrijving.
Een stille vennoot heeft in tegenstelling tot de beherend vennoot geen recht op zelfstandigenaftrek of opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Wel kan er aanspraak worden gemaakt op de investeringsaftrek en willekeurige afschrijving. Zo kan bij forse investeringen het bedrijfsresultaat aanzienlijk worden gedrukt.


Maar ook waakzaamheid geboden


Opgelet!
Als stille vennoot bent u slechts aansprakelijk voor het geld dat u in het samenwerkingsverband heeft ingebracht. De beherend vennoot is net zoals de eigenaar van een eenmanszaak hoofdelijk en dus ook in privé volledig aansprakelijk voor schulden uit de onderneming.
Niet teveel bemoeien.
Het is dan ook zaak dat u te allen tijde als stille vennoot wordt aangemerkt en niet als een beherende. Wanneer u zich namelijk te veel bemoeit met de onderneming, wordt u juridisch toch gezien als een beherend vennoot, met alle gevolgen van dien. Een stille vennoot wordt in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk op het moment dat hij:

 • beheerstaken gaat verrichten, zoals onderhandelen met klanten en leveranciers;
 • werkzaam is binnen de CV;
 • zijn naam verbindt aan de CV.

Oogje in het zeil houden.
Het voordeel van een financierings-CV is ook dat u wat dichter op het vuur zit. U heeft inzicht in de administratie en kan zodoende uw eigen investering beter beschermen dan wanneer u enkel een lening heeft verstrekt. Bovendien kunt u uw kind op afstand begeleiden bij zijn eerste stappen als ondernemer.

 

Bron: Tips en Advies

Het bedrag dat u krijgt aan toeslag, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zelfstandig ondernemers kunnen hier zelf voor een deel invloed op uitoefenen. Hoe kunt u zich daardoor wat extra toeslag bezorgen?

In Nederland kennen we vier toeslagen.
De zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Of u toeslag krijgt, en zo ja hoeveel, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zelfstandig ondernemers hebben het voordeel dat ze dit, veel meer dan werknemers, zelf kunnen beïnvloeden. Daardoor kunt u zichzelf in bepaalde situaties extra toeslag bezorgen. Hoe gaat dat in zijn werk? We zetten de zaken die van invloed zijn op uw inkomen eens bij elkaar. Zo behoudt u het overzicht en heeft u meteen iets om te bespreken met uw adviseur.

Waarom sturen met uw winst?

Als u in het ene jaar recht heeft op toeslag en het andere niet, kan het lonend zijn om uw winst te beïnvloeden. Dit kan zich voordoen als u bijvoorbeeld van een koophuis naar een huurwoning switcht of als uw kinderen wel of juist geen kinderopvang meer genieten. Het is dan lonend in het jaar dat u een of meer toeslagen geniet, uw winst zo laag mogelijk te houden. Welke mogelijkheden heeft u daartoe?

Oudedagsreserve.
U kunt ieder jaar opnieuw beslissen of u wel of niet doteert aan de oudedagsreserve, vaak nog beter bekend als FOR. U mag dan in 2016 9,8% in aftrek brengen op uw winst, met een maximum van € 8.774,-. De enige beperking is dat u niet voor een deel mag toevoegen, dus het is alles of niks.

Willekeurig afschrijven.
U kunt in bepaalde gevallen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dit geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze kunt u voor 75% willekeurig afschrijven. Het geldt ook voor investeringen door beginnende ondernemers. U moet dan nog geen vijf jaar ondernemer zijn en maximaal twee keer de zelfstandigenaftrek hebben ontvangen. Starters kunnen bedrijfsmiddelen zelfs voor 100% willekeurig afschrijven. Willekeurig betekent dat u zelf mag weten wanneer u welk deel afschrijft, dus eerder maar ook later. U kunt zo dus optimaal sturen qua hoogte van de winst.

Voorzieningen en reserves.
U mag voor toekomstige uitgaven in een aantal gevallen nu al reserveren of een voorziening treffen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het periodiek onderhoud van uw machines of aan het reserveren van gemaakte boekwinst via de herinvesteringsreserve. Een voorziening of reserve vormen, is niet verplicht. Bovendien kunt u bij het vormen van een voorziening ook nog inhalen over jaren waarin u nog geen voorziening had opgevoerd.

Haal kosten naar voren of stel ze uit.
U kunt kosten naar voren halen of ze juist uitstellen en zo over de jaarwisseling heen tillen. Denk aan het schilderen van uw bedrijfspand. Ze bepalen dan uw winst nog net in het ene jaar of juist in het volgende. Met name als bepaalde zaken niet acuut zijn, is dit een te overwegen mogelijkheid.

Privé doet ook mee

Net als iedereen kunt u daarnaast ook denken aan de aftrekposten in de privésfeer die uw belastbaar inkomen drukken, zoals ziektekosten of giften. Het laten renoveren van uw gebit bijvoorbeeld, kunt u het beste plannen in het jaar waarop u recht heeft op toeslagen. Ook kunt u net als ieder ander te betalen hypotheekrente maximaal een half jaar vooruit betalen.

 

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.