19 juni

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.


Creditfacturen
Antedateren.
De ondernemer deed daar verder niet moeilijk over. Hij ontbond dan de gesloten overeenkomst en boekte in zijn administratie een creditfactuur. Deze stelde hij op de datum van de originele factuur waardoor er per saldo geen btw hoefde te worden afgedragen.
Niet verrekenen.
Dit is fiscaal echter niet toegestaan. Om de btw op facturen die niet worden betaald terug te krijgen, moet men een afzonderlijk verzoek indienen. Het is niet toegestaan deze te verrekenen in de reguliere btw-aangifte.
Makkelijkste weg. 
De reden dat de ondernemer hier toch voor koos, was waarschijnlijk dat hij nu niet eerst de btw hoefde af te dragen waarna hij enkele maanden moet wachten voordat hij deze terugkrijgt. Bovendien moet hij in het verzoek aantonen dat de klant niet kan of wil betalen en dat hij alles in het werk heeft gesteld dit wel te realiseren. Het is de vraag of hij dit kan aantonen.

Tot 1 juli 2015.
Zoals bekend, geldt het lage btw-tarief van 6% op renovatie en herstel van woningen die meer dan twee jaar in gebruik zijn, tot 1 juli 2015. Het lagere btw-tarief geldt alleen voor de in rekening gebrachte arbeidskosten, niet voor de gebruikte materialen. Vanaf 1 juli 2015 wordt er weer 21% btw in rekening gebracht.

Uiterlijk op 30 juni 2015 afgerond zijn.
Om het lagere btw-tarief te mogen toepassen, is het van belang dat de aannemer, het klusbedrijf, de hovenier, etc., op 30 juni 2015 het werk heeft opgeleverd. Wilt u nog gebruikmaken van het lagere btw-tarief, dan is het dus zaak om nu duidelijke afspraken te maken. Tip. Bekijk of een grotere klus in delen kan worden gesplitst, zodat een deel toch nog vóór 1 juli 2015 klaar is.

Schilderen, isoleren.
Voor het schilderen, stukadoren, behangen en isoleren van bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het lage btw-tarief gelden. De 6% btw geldt ook voor de verf en ander materiaal dat wordt gebruikt of verbruikt door de schilder of stukadoor. Behang- en isolatiemateriaal zijn wél belast met 21% btw.


Spreek met de aannemer, het klusbedrijf of de hovenier af dat het werk aan uw woning vóór 1 juli 2015 wordt opgeleverd. Het lage btw-tarief van 6% blijft gelden voor schilderen, behangen, isoleren en stukadoren.

 

Bron: Tips en Advies

Controlethema.
Ieder jaar laat de Belastingdienst weten op welke thema’s hij de aangifteafhandeling extra goed wil gaan controleren. Door dat bekend te maken, hoopt de fiscus natuurlijk dat de burger ‘uit eigen beweging’ de aangifte in ieder geval op deze punten netjes invult.

De fiscus zelf heeft het niet over controlethema’s (dat klinkt zo streng), maar over ‘service- en controlethema’s’. Geef toe, dat klinkt heel wat vriendelijker! Degenen die gecontroleerd worden, worden inderdaad ook geholpen met extra schriftelijke informatie (service).

Controlethema’s bij aangifte 2014.
Hier zijn ze dan, de thema’s waaraan de Belastingdienst bij de afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting 2014 extra aandacht zal besteden:

 • aftrek van specifieke zorgkosten, zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen; 
 • aftrek onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand;

 • levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar (al dan niet bij echtscheiding);

 • buitenlandse pensioenen uit België en Duitsland;

 • buitenlands vermogen;

 • meerdere jaren een negatief bedrag bij ‘inkomsten uit overig werk’.


Onderbouwing.
Als u aftrekposten heeft die in de gekozen categorieën vallen, dan moet u die natuurlijk gewoon claimen. Het kan echter geen kwaad om in dat geval even naar de onderbouwing te kijken of daar tijdig zorg voor te dragen. Komt er dan een briefje of telefoontje met het verzoek om extra informatie, dan bent u snel klaar en kan de aangifte inclusief aftrekpost snel afgehandeld worden. 

Extra aandachtspunten voor ondernemers.
Bij ondernemers voor de inkomstenbelasting (zij die dus een eenmanszaak hebben of samen in een maatschap of Vof zitten) wordt dit jaar extra gelet op de zakelijkheid van de afgetrokken bedrijfskosten. Geen Fristi en geen kinderijsjes meer op de nota van uw zakendiners! Al zullen er waarschijnlijk wel grotere en meer serieuze correcties gemaakt gaan worden door de fiscus.


Btw.
Verder zal de Belastingdienst extra aandacht gaan besteden aan de aftrek van voorbelasting bij btw-ondernemers. Het kan geen kwaad om na te gaan hoe u omgaat met voorbelasting als u zowel vrijgestelde als zakelijke prestaties verricht én hoe u omgaat met de verwerking van privégebruik in uw aangifte omzetbelasting.


De Belastingdienst heeft zes controlethema’s genoemd, waaronder zorgkosten en negatieve inkomsten uit arbeid. Bij ondernemers wordt ook de zakelijkheid van kosten en de btw-voorbelasting kritisch bekeken.

 

Bron: Tips en Advies

Ondernemers en werknemers met een auto van de zaak gebruiken de zakenauto meestal ook privé. Maar wat nu als dit niet zo is? Met welke verklaringen komt men onder welke voorwaarden dan van de bijtelling af?

Bijtelling wegens privégebruik.
Als u als ondernemer in een auto van de zaak rijdt, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Dat geldt ook voor uw werknemers. Alleen als met de auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, kan men onder de bijtelling uitkomen. U hoeft voor uw werknemers dan ook niets op het loon in te houden. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Iets soortgelijks geldt ook als u of uw personeel over een bestelauto van de zaak beschikt. Kent u al de weg in het fiscale bos vol regels en voorwaarden?

 

Auto van de zaak: werknemer

Verklaring geen privégebruik.
Als uw werknemer in een auto van de zaak rijdt, krijgt hij geen bijtelling als hij niet meer dan 500 km per jaar privé met de auto rijdt. Hij moet dit op verzoek van de fiscus kunnen bewijzen, waarbij een sluitende kilometeradministratie welhaast niet te vermijden is.
U moet de bijtelling verwerken in het loon. Om dit te voorkomen, kan de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ invullen. U weet dan dat de werknemer de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt en hoeft daarom niets in te houden op het loon. Blijkt achteraf dat de werknemer de auto tóch meer dan 500 km privé heeft gebruikt, dan krijgt hij een naheffing en niet u, tenzij u wist dat hij de auto welk degelijk meer privé gebruikte.

 

Auto van de zaak: ondernemer

Rittenregistratie.
Als u zelf een auto van de zaak ter beschikking heeft, kunt u het percentage van de bijtelling niet ten laste van de winst brengen. U kunt geen ‘Verklaring geen privégebruik auto’ gebruiken om onder de bijtelling uit te komen. Wel kunt u in uw voorlopige aanslag rekening houden met het feit dat voor u de bijtelling niet geldt als u de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt. Op deze manier kunt u voorkomen dat u over de bijtelling al in de loop van het jaar belasting betaalt. U zult, net als de werknemer, op verzoek van de inspecteur moeten bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

 

Bestelauto van de zaak: werknemer

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.
Ook nu kan de werknemer aan de bijtelling ontkomen door de bestelauto niet meer dan 500 km privé te gebruiken en kan hij de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ gebruiken. Hij kan echter ook aan de bijtelling ontkomen door de bestelauto helemaal niet, dus geen enkele kilometer, privé te gebruiken. Dit vereist natuurlijk wel een ijzeren discipline. De werknemer kan met u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ invullen.
U hoeft dan vanwege de bijtelling niets in te houden op het loon. Het voordeel van deze verklaring is dat de werknemer ook geen kilometeradministratie hoeft bij te houden. De fiscus controleert eventueel privégebruik fysiek, via waarnemingen onderweg. Wordt de bestelauto toch privé gebruikt, dan volgen er forse boetes.

 

Bestelauto van de zaak: ondernemer

U kunt aan de bijtelling ontkomen door de auto helemaal niet privé te gebruiken. Ook hoeft u dan geen kilometeradministratie bij te houden als u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ invult.

 

Via een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ kunnen u en uw werknemer voorkomen dat belasting betaald moet worden over een bestelauto die helemaal niet privé wordt gebruikt. Rijdt u als ondernemer een personenauto alleen zakelijk, dan is helaas een kilometeradministratie vereist

 

Bron: Tips en Advies

Ex-minister Opstelten kon ‘het bonnetje van € 4,7 miljoen’ niet meer achterhalen. Wat als u een bonnetje niet kunt vinden? En ook uw oude pc dienst weigert?


Standaard zeven jaar. 
U heeft standaard te maken met een bewaartermijn van zeven jaar. Dit betekent dat, uitzonderingen daargelaten, de administratie van 2007 en eerder de versnipperaar in kan. De volgende zaken moet u zeker minstens zeven jaar bewaren: grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie, loonadministratie.
Langer bewaren voor de btw! 
Voor de btw moet u de administratie soms langer bewaren. Dit betreft onroerende zaken, zoals uw bedrijfspand, omdat hiervoor een herzieningstermijn geldt van 10 jaar. Gebruikt u uw pand bijvoorbeeld voor 50% vrijgesteld, dan mag u ook maar 50% van de betaalde btw aftrekken. Het gebruik wordt voor de btw 10 jaar gevolgd. Wijzigt het vrijgestelde gebruik, dan wijzigt ook uw aftrek, dus vandaar de langere bewaartermijn.
Ook elektronisch bewaren. 
Tot uw administratie behoort ook digitale informatie. Tapes, dvd’s, usb-sticks, enz. moet u dus ook minimaal zeven jaar bewaren. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de informatie op deze gegevensdragers toegankelijk blijft. Dit zal soms betekenen dat u oude apparatuur, zoals een pc met floppydrive, en oude software, zoals Windows XP, ter beschikking moet houden. Vindt u dit lastig, dan kunt u oude gegevens omzetten naar een moderner medium. U moet dan wel alle gegevens juist omzetten. Ook moet het reproduceren en controleren van de gegevens binnen redelijke termijn mogelijk zijn. De fiscus adviseert om hierover vóóraf afspraken met hem te maken.
Niet voldoen aan bewaarplicht? 
U bent verplicht op verzoek van de inspecteur de gegevens uit uw administratie aan te leveren die hij van belang acht voor uw belastingplicht. Heeft u die niet meer, zoals inkoopfacturen, dan kan hij hier schriftelijk om verzoeken. Als u niet aan zijn verzoek kunt voldoen, kan hij de administratie verwerpen. De inspecteur kan dan een aanslag opleggen op basis van een redelijke schatting. Dat deze niet aan de lage kant zal zijn, spreekt voor zich.


Bewaar uw administratie minstens zeven jaar én zorg dat deze toegankelijk blijft. Anders loopt u het risico dat de fiscus uw winstcijfers (te hoog) gaat schatten.

 

Bron: Tips en Advies

Uw huis heeft een prima garage waar u zo een kantoor in kunt beginnen en uw klanten kunt ontvangen. Moet u dan vergunningen aanvragen bij de gemeente? Maakt het uit wat voor werk u doet?

Bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Als startend ondernemer.
Bij de start van een bedrijf komt veel kijken. Denk alleen maar eens aan visitekaartjes maken, een website bouwen, de juiste rechtsvorm kiezen en uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En als u een bedrijf aan huis begint, moet u ook nog eens rekening houden met de regels van de gemeente voor bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Is dat voor alle beroepen hetzelfde?

Als u vrije beroeper bent
Dan mag het altijd.
Het maakt inderdaad uit wat voor soort werk u doet. Als u een vrij beroep uitoefent, zoals dat van advocaat, fysiotherapeut of architect, mag u altijd een bedrijf aan huis beginnen. Tip. Controleer of uw beroep een vrij beroep is.

En als u ‘gewoon’ werkt?
Check bestemmingsplan.

Wat nu als u geen vrij beroep uitoefent, maar u ‘gewoon’ aan het werk gaat? Check dan of uw geplande bedrijf aan huis binnen het bestemmingsplan past. Als uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen, kunt u, eventueel na een melding bij de gemeente, uw bedrijf aan huis beginnen. Tip. Vraag aan de gemeente of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen en of u meldingsplichtig bent.
Werkzaamheden niet binnen plan.
Wanneer uw geplande werkzaamheden niet binnen het bestemmingsplan passen, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. De voorwaarden waaraan u dan moet voldoen, kunnen per gemeente verschillen. Tip. Check bij uw gemeente om welke voorwaarden het precies gaat. In de meeste gevallen gaat het om de volgende voorwaarden:

 • De bedrijfsoppervlakte neemt maximaal 30% van het totale oppervlakte in beslag, met een maximum van 50 m2.
 • De hoofdbestemming van de woning blijft wonen;
 • De personen die in het bedrijf werken, zijn ook bewoners van de woning;
 • De verkeersdruk mag niet te veel stijgen;
 • Het bedrijf veroorzaakt geen parkeeroverlast;
 • Het gaat niet om detailhandel of horeca;
 • Het gaat niet om een bedrijf dat een milieuvergunning nodig heeft.

Parkeren.
Het ontvangen van klanten in de garage kan dus problemen opleveren in verband met parkeren en verkeersdruk. De gemeente zal dan nagaan of uw klanten voornamelijk overdag zullen komen of in de avond en hoeveel klanten u per dag verwacht. Als uw klanten voornamelijk overdag komen, kan dit de leefbaarheid van de buurt juist ten goede komen.

Wat komt er nog meer bij kijken?
Andere gevolgen.
Met alleen de vereisten van de gemeente bent u er nog niet. Een bedrijf aan huis kan ook fiscale consequenties hebben. Tip. Zoek uit of er belastingvoordelen of -nadelen zijn voor bedrijven aan huis. Ook moet u er rekening mee houden dat u voor uw bedrijfsmiddelen een aparte verzekering afsluit. De inboedelverzekeraar keert namelijk niet zonder meer uit wanneer uw nieuwe bureau beschadigd raakt.

Behoort uw werk tot de vrije beroepen? Dan mag u altijd een bedrijf aan huis beginnen. Is er sprake van een andere bedrijfsmatige activiteit? Bekijk dan het bestemmingsplan. Past uw bedrijfsactiviteit niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 

Bron: Tipsenadvies

Elektrische en hybride auto’s worden steeds populairder. Een bekend nadeel is het frequent moeten opladen van de accu. Hoe zit het fiscaal als dit bij u of bij een werknemer thuis gebeurt via een eigen laadpaal?


Laadpaal voor de deur.
Een elektrische of hybride auto kan niet zonder oplaadpunt. Is de accu leeg, dan moet u deze nu eenmaal ‘bijtanken’. Omdat dit nogal een poosje duurt, is een oplaadpunt op het werk erg makkelijk. Een oplaadpunt thuis is natuurlijk helemaal het einde. De vraag is hoe de fiscus hierover denkt?
Goedkeuring.
De staatssecretaris heeft onlangs een goedkeuring bekendgemaakt, waarmee de meesten van u goed uit de voeten zullen kunnen.


Auto van de zaak: vrijgesteld
Bij woning werknemer.
Voor de auto van de zaak is beslist dat een laadpaal in of bij de woning van de werknemer niet tot belastingheffing leidt. De fiscus gaat ervan uit dat de kosten verwerkt zijn in de bijtelling vanwege privégebruik. De laadpaal zelf is dus belastingvrij, maar ook eventuele aanpassingen in verband hiermee, zoals noodzakelijke wijzigingen in de meterkast. Tip. Het maakt niet uit of u de kosten van de laadpaal zelf betaalt of deze kosten vergoedt aan de werknemer.
Btw.
Vanwege de btw is het van belang de factuur in ieder geval op naam van de zaak te zetten.
Wat als er geen bijtelling is?
Voor oudere elektrische auto’s geldt vaak nog een bijtelling van 0%. Als de auto minder dan 500 km privé wordt gebruikt, geldt er ook geen bijtelling. Toch is ook in die gevallen de laadpaal vrijgesteld.
Wat geldt er voor de elektra?
Omdat een werknemer thuis zowel elektra privé gebruikt als voor de elektrische of hybride auto, is het van belang wat het feitelijke gebruik voor de auto bedraagt. Alleen dit kan buiten de belastingheffing blijven.
Aparte meter.
In de goedkeuring wordt ervan uitgegaan dat de werknemer de voor de auto verbruikte elektriciteit tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. Op deze manier kan de elektra voor rekening van de werkgever komen, zonder dat de werknemer hierover belasting betaalt. Tot de kostprijs hoort ook een aparte meter, die nodig zal zijn om het verbruik aan elektriciteit door de auto vast te kunnen stellen. Ook deze kosten kunnen dus buiten de belastingheffing blijven.


Ook voor zelfstandige ondernemer
Auto op de balans.
De vrijstelling geldt ook voor de zelfstandige ondernemer die aan huis een laadpaal plaatst. Als de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, komen de kosten van de auto en dus ook van de laadpaal inclusief aanpassingen, zoals bijvoorbeeld van de meterkast, ten laste van de winst. Ook nu leidt dit niet tot een hogere bijtelling vanwege het privégebruik.


Niet voor privéauto’s
€ 0,19 per km.
De vrijstelling geldt niet voor de ondernemer en de werknemer met een privéauto. Hiervoor geldt een belastingvrije vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer en deze vergoeding wordt geacht alle kosten te omvatten. 

Let op.
Dit geldt dus ook voor de kosten van de laadpaal, de aanpassingen en de elektra zelf. Als ondernemer kunt u deze kosten dus niet ten laste van de winst brengen. Een vergoeding van deze kosten aan een werknemer is belast loon. Onder de werkkostenregeling kunt u deze vergoeding in beginsel onderbrengen in de vrije ruimte van 1,2%. Schiet deze tekort, dan moet u afrekenen tegen 80% eindheffing.


Een laadpaal ten behoeve van een elektrische of hybride auto van de zaak is belastingvrij. Dat geldt ook voor de elektra zelf, maar u zult het gebruik wel hard moeten maken. Zorg dus voor een aparte meter.

 


Bron: Tips en Advies.

Rittenregistratie bijhouden.
Als u met een sluitende rittenregistratie kunt bewijzen dat u in een kalenderjaar minder dan 500 km privé heeft gereden in uw auto van de zaak (die op uw bedrijf staat), voorkomt u dat u een fiscale inkomensbijtelling privégebruik auto van de zaak krijgt. Per rit moet de volgende informatie worden genoteerd: het nummer van de rit, de datum, de beginstand van de kilometerteller, de eindstand van de kilometerteller, het beginadres, het eindadres, de gereden route indien afwijkend van meest gebruikelijke en of de rit privé of zakelijk was.

Bespaar belasting met een degelijke en sluitende rittenregistratie als u verwacht op jaarbasis minder dan 500 km privé te rijden met uw auto van de zaak. Het is een hele klus, maar het scheelt een flink bedrag!

 

Bron: Tips en Advies

Of u het nou leuk vindt of niet, de inspecteur heeft de bevoegdheid bij u een waarneming ter plaatse te komen doen. Maar dat betekent niet dat u zomaar alles moet goedvinden. In dit artikel gaan wij in op enkele aandachtspunten.


WTP en zichtwaarneming
Vol in bedrijf.
Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is dat de Belastingdienst zich een beeld van een onderneming kan vormen terwijl deze vol in bedrijf is.
Zichtwaarneming.
Inmiddels is er ook een bijzondere vorm van de WTP opgedoken, namelijk de zichtwaarneming. Uit de rechtspraak zijn gevallen bekend van zichtwaarnemingen bij (Chinese) restaurants, tuincentra en sekshuizen.
Het doel van een zichtwaarneming is specifiek om een beeld te krijgen van de juistheid en de volledigheid van de omzetverantwoording en van de administratie. Dit gebeurt o.a. door in eerste instantie anonieme ‘proefaankopen’, die later in de boekhouding worden teruggezocht. Hieraan worden vervolgens conclusies verbonden voor de verdere omzetverantwoording en de administratie.


Vooraf aangekondigd
Schriftelijk.
Een WTP wordt vooraf schriftelijk aangekondigd, waarbij overigens de exacte datum en tijd niet worden genoemd. In uitzonderingsgevallen wordt de waarneming ter plaatse ook wel direct voorafgaand aan de WTP aangekondigd. Let op.U mag volgens de Hoge Raad een WTP niet weigeren omdat uw adviseur er niet bij is.
Alweer een WTP?
Binnen een redelijke termijn kan na de aankondiging en de eerste WTP opnieuw een WTP worden uitgevoerd. Een termijn van een jaar wordt daarbij als redelijk gezien. Het wordt daarentegen als onbehoorlijk gezien om meteen na de aankondiging een WTP uit te voeren, dan lange tijd niets te doen en na een maand of tien weer intensief WTP’s uit te gaan voeren.
Volgens de Nationale Ombudsman voldoet een algemene brief van twee jaar geleden niet als aankondiging voor een WTP.


Tijdens de WTP
Legitimatieplicht.
De medewerkers van de Belastingdienst moeten zich bij de eigenaar of bedrijfsleider legitimeren bij het uitvoeren van een WTP.
Discretie gewenst.
Zij mogen de bedrijfsvoering niet onnodig verstoren. Dit betekent onder meer dat zij zich discreet moeten opstellen en zeker niet met uw klanten mogen gaan ‘babbelen’.
Personeel aanspreken?
De controlerend ambtenaar mag uw personeel rechtstreeks aanspreken als dat nodig is voor identificatie, of als het gaat om de ‘eigen’ dienstbetrekking van deze werknemer.
Let op.
Als de belastingambtenaar vragen heeft over de bedrijfsvoering, moet hij deze aan u stellen. In een geval waarin de fiscus onaangekondigd en zonder tussenkomst van de ondernemer met een werknemer sprak, werd de info als onrechtmatig verkregen bewijs aangemerkt.

Verslaglegging
Schriftelijk verslag.
Van een WTP moet een verslag worden opgemaakt. De rechter staat toe dat meerdere WTP’s en/of zichtwaarnemingen in één verslag worden opgenomen. Let op. Als u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, kunt u het beste meteen (schriftelijk!) reageren. Dit geldt ook, als het verslag wel klopt, maar u meent dat de fiscus zich onredelijk heeft opgesteld.

De Belastingdienst moet vooraf schriftelijk melden dat er een waarneming ter plaatse mogelijk is. Een exacte datum hoeft niet genoemd te worden. Een aankondiging mag niet meer dan één jaar geleden gedaan zijn.

 

Bron: Tips en Advies

Als ondernemer koopt u regelmatig goederen en/of diensten in van andere ondernemers. In beginsel brengen zij aan u btw in rekening die u vervolgens aan hen betaalt. Waarom ligt btw-aftrek niet altijd voor de hand? Wat speelt er?

Aftrek inkoop-btw. Uw leverancier reikt aan u een factuur met btw uit voor aan u verrichte prestaties. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u deze btw aftrekken. Voorwaarden zijn:

 • u beschikt over een factuur van uw leverancier die aan de factuurvereisten voldoet;
 • u gaat de gekochte goederen/diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties;
 • u heeft de goederen/diensten écht ontvangen.


Juiste factuur
Factuurvereisten. U moet van uw leverancier een factuur ontvangen die voldoet aan de wettelijke factuurvereisten. Hiertoe is uw leverancier wettelijk verplicht. Let op. U moet dus als ondernemer kritisch uw inkoopfacturen controleren. Zo moet ondermeer het btw-bedrag en het btw-percentage apart staan vermeld op de factuur.

Recent Besluit. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat onder strikte voorwaarden ook de btw in aftrek mag worden gebracht als de factuur lichte gebreken bevat (06.12.2014, nr. BLKB 2014-704M) .

Zorgvuldigheid van u vereist!
Btw-belaste prestaties. U moet de gekochte goederen en diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties. Als de goederen en diensten worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties of niet-economische activiteiten, is de btw in beginsel niet aftrekbaar.

Daadwerkelijk ontvangen. De door u aangekochte goederen en/of diensten moet u ook echt hebben ontvangen. Heeft u een goed of dienst niet ontvangen, maar ontvangt u wel een factuur met btw, dan is deze btw voor u niet aftrekbaar. Er is aan u immers geen prestatie verricht.

Fraude. Indien aan alle voorwaarden is voldaan om de btw in aftrek te kunnen brengen, maar er sprake is van fraude en u als afnemer wist daarvan of had dat moeten weten, dan is de aftrek van voorbelasting toch niet toegestaan.

Aankoop als ondernemer
Verder is het van belang dat u de goederen/diensten als ondernemer aanschaft. Koopt u de goederen/diensten aan als particulier en dus niet voor uw bedrijf, dan is de btw niet aftrekbaar.

Uitzonderingen. Wettelijk zijn er een aantal uitzonderingen vastgelegd waarvoor u geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Zo heeft u geen recht op btw-aftrek voor eten en drinken dat u ter plaatse, in een horecazaak, nuttigt.

Let op. Dit geldt eveneens als u bijvoorbeeld klanten of sponsors mee uit eten neemt. Deze btw mag u dus niet in aftrek brengen, ondanks dat het een zakelijk etentje is.

Consumptief. Daarnaast kent de btw-wetgeving een uitzondering voor goederen en diensten die een consumptief karakter hebben. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de btw op giften, relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel. Als de uitgaven hiervoor per jaar meer bedragen dan € 227,- exclusief btw per persoon, mag u de btw niet in aftrek brengen.

Ontvangt u een inkoopfactuur met btw, bekijk dan of de factuur voldoet aan de factuurvereisten, u de
goederen en/of diensten daadwerkelijk heeft ontvangen en u de gekochte prestaties gaat gebruiken
voor btw-belaste prestaties. Pas dan heeft u in beginsel recht op aftrek van voorbelasting.

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken. Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.