Uw huis heeft een prima garage waar u zo een kantoor in kunt beginnen en uw klanten kunt ontvangen. Moet u dan vergunningen aanvragen bij de gemeente? Maakt het uit wat voor werk u doet?

Bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Als startend ondernemer.
Bij de start van een bedrijf komt veel kijken. Denk alleen maar eens aan visitekaartjes maken, een website bouwen, de juiste rechtsvorm kiezen en uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En als u een bedrijf aan huis begint, moet u ook nog eens rekening houden met de regels van de gemeente voor bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Is dat voor alle beroepen hetzelfde?

Als u vrije beroeper bent
Dan mag het altijd.
Het maakt inderdaad uit wat voor soort werk u doet. Als u een vrij beroep uitoefent, zoals dat van advocaat, fysiotherapeut of architect, mag u altijd een bedrijf aan huis beginnen. Tip. Controleer of uw beroep een vrij beroep is.

En als u ‘gewoon’ werkt?
Check bestemmingsplan.

Wat nu als u geen vrij beroep uitoefent, maar u ‘gewoon’ aan het werk gaat? Check dan of uw geplande bedrijf aan huis binnen het bestemmingsplan past. Als uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen, kunt u, eventueel na een melding bij de gemeente, uw bedrijf aan huis beginnen. Tip. Vraag aan de gemeente of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen en of u meldingsplichtig bent.
Werkzaamheden niet binnen plan.
Wanneer uw geplande werkzaamheden niet binnen het bestemmingsplan passen, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. De voorwaarden waaraan u dan moet voldoen, kunnen per gemeente verschillen. Tip. Check bij uw gemeente om welke voorwaarden het precies gaat. In de meeste gevallen gaat het om de volgende voorwaarden:

 • De bedrijfsoppervlakte neemt maximaal 30% van het totale oppervlakte in beslag, met een maximum van 50 m2.
 • De hoofdbestemming van de woning blijft wonen;
 • De personen die in het bedrijf werken, zijn ook bewoners van de woning;
 • De verkeersdruk mag niet te veel stijgen;
 • Het bedrijf veroorzaakt geen parkeeroverlast;
 • Het gaat niet om detailhandel of horeca;
 • Het gaat niet om een bedrijf dat een milieuvergunning nodig heeft.

Parkeren.
Het ontvangen van klanten in de garage kan dus problemen opleveren in verband met parkeren en verkeersdruk. De gemeente zal dan nagaan of uw klanten voornamelijk overdag zullen komen of in de avond en hoeveel klanten u per dag verwacht. Als uw klanten voornamelijk overdag komen, kan dit de leefbaarheid van de buurt juist ten goede komen.

Wat komt er nog meer bij kijken?
Andere gevolgen.
Met alleen de vereisten van de gemeente bent u er nog niet. Een bedrijf aan huis kan ook fiscale consequenties hebben. Tip. Zoek uit of er belastingvoordelen of -nadelen zijn voor bedrijven aan huis. Ook moet u er rekening mee houden dat u voor uw bedrijfsmiddelen een aparte verzekering afsluit. De inboedelverzekeraar keert namelijk niet zonder meer uit wanneer uw nieuwe bureau beschadigd raakt.

Behoort uw werk tot de vrije beroepen? Dan mag u altijd een bedrijf aan huis beginnen. Is er sprake van een andere bedrijfsmatige activiteit? Bekijk dan het bestemmingsplan. Past uw bedrijfsactiviteit niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 

Bron: Tipsenadvies

Rittenregistratie bijhouden.
Als u met een sluitende rittenregistratie kunt bewijzen dat u in een kalenderjaar minder dan 500 km privé heeft gereden in uw auto van de zaak (die op uw bedrijf staat), voorkomt u dat u een fiscale inkomensbijtelling privégebruik auto van de zaak krijgt. Per rit moet de volgende informatie worden genoteerd: het nummer van de rit, de datum, de beginstand van de kilometerteller, de eindstand van de kilometerteller, het beginadres, het eindadres, de gereden route indien afwijkend van meest gebruikelijke en of de rit privé of zakelijk was.

Bespaar belasting met een degelijke en sluitende rittenregistratie als u verwacht op jaarbasis minder dan 500 km privé te rijden met uw auto van de zaak. Het is een hele klus, maar het scheelt een flink bedrag!

 

Bron: Tips en Advies

Of u het nou leuk vindt of niet, de inspecteur heeft de bevoegdheid bij u een waarneming ter plaatse te komen doen. Maar dat betekent niet dat u zomaar alles moet goedvinden. In dit artikel gaan wij in op enkele aandachtspunten.


WTP en zichtwaarneming
Vol in bedrijf.
Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is dat de Belastingdienst zich een beeld van een onderneming kan vormen terwijl deze vol in bedrijf is.
Zichtwaarneming.
Inmiddels is er ook een bijzondere vorm van de WTP opgedoken, namelijk de zichtwaarneming. Uit de rechtspraak zijn gevallen bekend van zichtwaarnemingen bij (Chinese) restaurants, tuincentra en sekshuizen.
Het doel van een zichtwaarneming is specifiek om een beeld te krijgen van de juistheid en de volledigheid van de omzetverantwoording en van de administratie. Dit gebeurt o.a. door in eerste instantie anonieme ‘proefaankopen’, die later in de boekhouding worden teruggezocht. Hieraan worden vervolgens conclusies verbonden voor de verdere omzetverantwoording en de administratie.


Vooraf aangekondigd
Schriftelijk.
Een WTP wordt vooraf schriftelijk aangekondigd, waarbij overigens de exacte datum en tijd niet worden genoemd. In uitzonderingsgevallen wordt de waarneming ter plaatse ook wel direct voorafgaand aan de WTP aangekondigd. Let op.U mag volgens de Hoge Raad een WTP niet weigeren omdat uw adviseur er niet bij is.
Alweer een WTP?
Binnen een redelijke termijn kan na de aankondiging en de eerste WTP opnieuw een WTP worden uitgevoerd. Een termijn van een jaar wordt daarbij als redelijk gezien. Het wordt daarentegen als onbehoorlijk gezien om meteen na de aankondiging een WTP uit te voeren, dan lange tijd niets te doen en na een maand of tien weer intensief WTP’s uit te gaan voeren.
Volgens de Nationale Ombudsman voldoet een algemene brief van twee jaar geleden niet als aankondiging voor een WTP.


Tijdens de WTP
Legitimatieplicht.
De medewerkers van de Belastingdienst moeten zich bij de eigenaar of bedrijfsleider legitimeren bij het uitvoeren van een WTP.
Discretie gewenst.
Zij mogen de bedrijfsvoering niet onnodig verstoren. Dit betekent onder meer dat zij zich discreet moeten opstellen en zeker niet met uw klanten mogen gaan ‘babbelen’.
Personeel aanspreken?
De controlerend ambtenaar mag uw personeel rechtstreeks aanspreken als dat nodig is voor identificatie, of als het gaat om de ‘eigen’ dienstbetrekking van deze werknemer.
Let op.
Als de belastingambtenaar vragen heeft over de bedrijfsvoering, moet hij deze aan u stellen. In een geval waarin de fiscus onaangekondigd en zonder tussenkomst van de ondernemer met een werknemer sprak, werd de info als onrechtmatig verkregen bewijs aangemerkt.

Verslaglegging
Schriftelijk verslag.
Van een WTP moet een verslag worden opgemaakt. De rechter staat toe dat meerdere WTP’s en/of zichtwaarnemingen in één verslag worden opgenomen. Let op. Als u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, kunt u het beste meteen (schriftelijk!) reageren. Dit geldt ook, als het verslag wel klopt, maar u meent dat de fiscus zich onredelijk heeft opgesteld.

De Belastingdienst moet vooraf schriftelijk melden dat er een waarneming ter plaatse mogelijk is. Een exacte datum hoeft niet genoemd te worden. Een aankondiging mag niet meer dan één jaar geleden gedaan zijn.

 

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.